Explosieveiligheid

Als er binnen uw organisatie redenen zijn om aan te nemen dat er explosiegevaar kan ontstaan, dient dit nader te worden onderzocht. Om gas- en stofexplosies te voorkomen, is de ATEX153-richtlijn van toepassing. Het opstellen van een explosieveiligheidsdocument (EVD) is vanuit deze norm verplicht voor gebruikers van apparatuur in explosieve omgevingen.

Ten aanzien van explosieveiligheid, biedt Schouten Advies de volgende ondersteuning aan:

  • het uitvoeren van een risicobeoordeling gericht op explosieveiligheid;
  • het bepalen van de zone-indeling;
  • het opstellen van een explosieveiligheidsdocument (EVD);
  • procedures t.a.v. reiniging en onderhoud;
  • advies in de keuze van uitvoering van machines en aanpassingen aan gebouwen (explosieluiken, elektrische installaties etc).

Interessante links

Laatste Nieuws

03-10-2018

Sinds 1 juli 2018 is de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) van kracht. Hier nog de belangrijkste punten op een rij.

Lees meer >>
02-10-2018

In het kader van het Meerjarenplan 2015-2018 besteedt de inspectie SZW (arbeidsinspectie) speciaal aandacht aan de agrarische en groene sector.

Lees meer >>
03-10-2018

Op zaterdag 24-11-2018 wordt de nascholingscursus Code 95 weer gegeven.

Lees meer >>
09-07-2018

Vacature Schouten Advies.

Lees meer >>
3 mei 2018

In 2018 wordt meerdere keren de nascholingscursus Code 95 voor chauffeurs van veevoeders georganiseerd.

Lees meer >>