Gevaarlijke stoffen

Als medewerkers kans lopen op blootstelling aan stoffen die nadelig kunnen zijn voor de veiligheid en gezondheid, dienen werkgever en werknemer hun verantwoordelijkheid te nemen. De werkgever dient de werknemer regelmatig voorlichting te geven over het veilig gebruik van gevaarlijke stoffen.

Op het vlak van gevaarlijke stoffen, kan Schouten Advies het volgende voor u betekenen:

  • Adviseren over de geldende wet en regelgevinginventariseren van de aanwezige gevaarlijke stoffen;
  • het opstellen van een registratiesysteem voor gevaarlijke stoffen volgens de wettelijke eisen;
  • het opvragen van VIB (veiligheidsinformatiebladen), dan wel MSDS (Material Safety Data Sheets);
  • het opstellen van werkplekinstructiekaarten voor medewerkers om veilig met stoffen te kunnen werken;
  • het verzorgen van interactieve workshops over het veilig werken met gevaarlijke stoffen.

Interessante links

Laatste Nieuws

03-10-2018

Sinds 1 juli 2018 is de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) van kracht. Hier nog de belangrijkste punten op een rij.

Lees meer >>
02-10-2018

In het kader van het Meerjarenplan 2015-2018 besteedt de inspectie SZW (arbeidsinspectie) speciaal aandacht aan de agrarische en groene sector.

Lees meer >>
03-10-2018

Op zaterdag 24-11-2018 wordt de nascholingscursus Code 95 weer gegeven.

Lees meer >>
09-07-2018

Vacature Schouten Advies.

Lees meer >>
3 mei 2018

In 2018 wordt meerdere keren de nascholingscursus Code 95 voor chauffeurs van veevoeders georganiseerd.

Lees meer >>