Machines en andere arbeidsmiddelen

Machineveiligheid gaat over het beperken van risico’s van machines, installaties en elektrische (hand)gereedschappen. Volgens de NEN 3140-richtlijn bent u verplicht deze te laten keuren.

Wat betreft (elektrische) arbeidsmiddelen, biedt Schouten Advies de volgende ondersteuning aan:

  • het opzetten van een LOTOTO (Lock out, Tag out, Try out) veiligheidsprocedure waarmee personen die werkzaamheden uitvoeren aan machines beschermd worden;
  • het ontwerpen van machineveiligheidskaarten;
  • het ontwerpen van een plannings-/ registratiedocument voor machines, installaties en gereedschappen;
  • een inspectie uitgevoerd door een gecertificeerd kerndeskundige;
  • het uitvoeren van een machine-RI&E;
  • het opzetten van een machineregister.

Interessante links

Laatste Nieuws

03-10-2018

Sinds 1 juli 2018 is de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) van kracht. Hier nog de belangrijkste punten op een rij.

Lees meer >>
02-10-2018

In het kader van het Meerjarenplan 2015-2018 besteedt de inspectie SZW (arbeidsinspectie) speciaal aandacht aan de agrarische en groene sector.

Lees meer >>
03-10-2018

Op zaterdag 24-11-2018 wordt de nascholingscursus Code 95 weer gegeven.

Lees meer >>
09-07-2018

Vacature Schouten Advies.

Lees meer >>
3 mei 2018

In 2018 wordt meerdere keren de nascholingscursus Code 95 voor chauffeurs van veevoeders georganiseerd.

Lees meer >>