Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E)

Elke organisatie is wettelijk verplicht om periodiek een Risico Inventarisatie- en Evaluatie uit te voeren. Met behulp van de RI&E wordt gezocht naar risico’s op werkplek. Door deze risico’s nader te onderzoeken, kan bepaald worden op welke wijze deze het beste kunnen worden verholpen. De RI&E vormt het fundament van uw arbobeleid.

Ten aanzien van de RI&E kan Schouten Advies het volgende voor u betekenen:

  • een bedrijfsbezoek door een deskundig adviseur;
  • het uitvoeren van een Risico Inventarisatie- en Evaluatie;
  • een rapportage (Plan van Aanpak) voor het reduceren van de gevonden risico’s;
  • bij organisaties met 25 medewerkers of meer, zal de RI&E getoetst worden door een gecertificeerd kerndeskundige.

Met een RI&E uitgevoerd door Schouten Advies B.V. zorgt u dat de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf op orde zijn en dat u voldoet aan uw wettelijke verplichting. Afhankelijk van de uitkomsten van de RI&E kan een vervolgtraject worden uitgezet om de gevonden risico’s te verhelpen en oplossingen te implementeren.

Interessante links

RI&E Steunpunt http://www.rie.nl/
Wat is een RI&E (film) http://vimeo.com/90000560

 

Laatste Nieuws

03-10-2018

Sinds 1 juli 2018 is de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) van kracht. Hier nog de belangrijkste punten op een rij.

Lees meer >>
02-10-2018

In het kader van het Meerjarenplan 2015-2018 besteedt de inspectie SZW (arbeidsinspectie) speciaal aandacht aan de agrarische en groene sector.

Lees meer >>
03-10-2018

Op zaterdag 24-11-2018 wordt de nascholingscursus Code 95 weer gegeven.

Lees meer >>
09-07-2018

Vacature Schouten Advies.

Lees meer >>
3 mei 2018

In 2018 wordt meerdere keren de nascholingscursus Code 95 voor chauffeurs van veevoeders georganiseerd.

Lees meer >>