Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E)

Elke organisatie is wettelijk verplicht om periodiek een Risico Inventarisatie- en Evaluatie uit te voeren. Met behulp van de RI&E wordt gezocht naar risico’s op werkplek. Door deze risico’s nader te onderzoeken, kan bepaald worden op welke wijze deze het beste kunnen worden verholpen. De RI&E vormt het fundament van uw arbobeleid.

Ten aanzien van de RI&E kan Schouten Advies het volgende voor u betekenen:

  • een bedrijfsbezoek door een deskundig adviseur;
  • het uitvoeren van een Risico Inventarisatie- en Evaluatie;
  • een rapportage (Plan van Aanpak) voor het reduceren van de gevonden risico’s;
  • bij organisaties met 25 medewerkers of meer, zal de RI&E getoetst worden door een gecertificeerd kerndeskundige.

Met een RI&E uitgevoerd door Schouten Advies B.V. zorgt u dat de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf op orde zijn en dat u voldoet aan uw wettelijke verplichting. Afhankelijk van de uitkomsten van de RI&E kan een vervolgtraject worden uitgezet om de gevonden risico’s te verhelpen en oplossingen te implementeren.

Interessante links

RI&E Steunpunt
Wat is een RI&E (film)

 

Laatste Nieuws

08-02-19

U heeft binnen uw organisatie een RI&E uitgevoerd of laten uitvoeren. Helaas verdwijnt de RI&E na uitvoering ervan in de kast en na verloop van tijd moet u een geheel nieuwe RI&E uitvoeren. Herkenbaar? Zonde, want de RI&E is het fundament van een goed Arbobeleid en daarmee een veilige en gezonde werkomgeving. Tijd om de RI&E uit de kast te halen dus, maar hoe?

Lees meer >>
18-12-18

Is het u weleens opgevallen dat op talloze producten de letters CE zijn te vinden? In tegenstelling tot wat veel consumenten denken, staat het niet voor China Export, maar is het een Europese markering.

Lees meer >>
18-12-2018

FSSC 22000 is een populair levensmiddelen schema en het enige door GFSI erkende schema met een specifieke standaard voor Feed. Toch zijn er niet veel feed certificaten vergeven. Hoe zit dat?

Lees meer >>
03-10-2018

Sinds 1 juli 2018 is de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) van kracht. Hier nog de belangrijkste punten op een rij.

Lees meer >>
02-10-2018

In het kader van het Meerjarenplan 2015-2018 besteedt de inspectie SZW (arbeidsinspectie) speciaal aandacht aan de agrarische en groene sector.

Lees meer >>