Wheat stems (311 x 192)

CDG

Wat is CDG?

CDG staat voor Certificatie Distributie in Gewasbeschermingsmiddelen.
Het CDG certificatieschema is opgezet voor bedrijven die handelen in gewasbeschermingsmiddelen bestemd voor de agrarische sector. Hiermee kunnen zij het hoge kwaliteitsniveau van de handel in gewasbeschermingsmiddelen waarborgen. Om te kunnen waarborgen dat de kwaliteit onverminderd hoog is in het handelsdeel van de keten is deze certificering in het leven geroepen.

CDG bevat een certificatieschema waarin staat omschreven welke voorwaarden gelden voor de CDG certificering. Met het CDG certificatieschema heeft de branche een middel waarmee aantoonbare kwaliteitswaarborging wordt gerealiseerd.

Het schema bevat – onder andere - eisen te aanzien van:logo st cdg.JPG (120 x 117) 

  • opslagruimten;
  • arbeidsomstandigheden;
  • vervoer van gevaarlijke stoffen;
  • etikettering en gevaarsaanduidingen;
  • kwaliteitszorg.

Is CDG wettelijk verplicht?

Vanaf 1 januari 2010 dient ieder bedrijf dat gewasbeschermingsmiddelen distribueert, beschikken over een CDG-certificaat.

Schouten Advies stelt CDG-kwaliteitszorgsystemen op maat op en helpt bedrijven deze te implementeren.

Laatste Nieuws

03-10-2018

Sinds 1 juli 2018 is de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) van kracht. Hier nog de belangrijkste punten op een rij.

Lees meer >>
02-10-2018

In het kader van het Meerjarenplan 2015-2018 besteedt de inspectie SZW (arbeidsinspectie) speciaal aandacht aan de agrarische en groene sector.

Lees meer >>
03-10-2018

Op zaterdag 24-11-2018 wordt de nascholingscursus Code 95 weer gegeven.

Lees meer >>
09-07-2018

Vacature Schouten Advies.

Lees meer >>
3 mei 2018

In 2018 wordt meerdere keren de nascholingscursus Code 95 voor chauffeurs van veevoeders georganiseerd.

Lees meer >>