gebrokeneicomp (350 x 232)

Veterinaire wetgeving

Het gebruik van dierlijke (bij)producten is in de EU aan strenge regelgeving onderworpen. Op 21 oktober 2009 is door het Europese Parlement en de Europese Raad hiervoor verordening (EG) nr. 1069/2009 vastgesteld.

Deze verordening is van toepassing op alle gebruik van niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten. Behalve aan slachtafvallen, moet hierbij gedacht worden aan voormalige voedingsmiddelen, keukenafvallen, kadavers en mest. Bedrijven die dierlijke producten opslaan en verwerken dienen in het kader van deze verordening erkend te zijn door de NVWA. Bij verwerking kan gedacht worden aan het verwerken tot diervoeder, compostering, vergisting of verbranding. Schouten Advies kan u bijstaan bij het in kaart brengen van de erkenningsvoorwaarden, de aanvraag van de noodzakelijke erkenningen en het opzetten van HACCP-systemen die in het kader van Verordening (EG) nr. 1069/2009 verplicht zijn gesteld.

Schouten Advies organiseert regelmatig training op het gebied van wetgeving rondom dierlijke bijproducten. Wil u meer informatie? Neem dan contact met ons op. 

Laatste Nieuws

03-10-2018

Sinds 1 juli 2018 is de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) van kracht. Hier nog de belangrijkste punten op een rij.

Lees meer >>
02-10-2018

In het kader van het Meerjarenplan 2015-2018 besteedt de inspectie SZW (arbeidsinspectie) speciaal aandacht aan de agrarische en groene sector.

Lees meer >>
03-10-2018

Op zaterdag 24-11-2018 wordt de nascholingscursus Code 95 weer gegeven.

Lees meer >>
09-07-2018

Vacature Schouten Advies.

Lees meer >>
3 mei 2018

In 2018 wordt meerdere keren de nascholingscursus Code 95 voor chauffeurs van veevoeders georganiseerd.

Lees meer >>