gebrokeneicomp (350 x 232)

Veterinaire wetgeving

Het gebruik van dierlijke (bij)producten is in de EU aan strenge regelgeving onderworpen. Op 21 oktober 2009 is door het Europese Parlement en de Europese Raad hiervoor verordening (EG) nr. 1069/2009 vastgesteld.

Deze verordening is van toepassing op alle gebruik van niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten. Behalve aan slachtafvallen, moet hierbij gedacht worden aan voormalige voedingsmiddelen, keukenafvallen, kadavers en mest. Bedrijven die dierlijke producten opslaan en verwerken dienen in het kader van deze verordening erkend te zijn door de NVWA. Bij verwerking kan gedacht worden aan het verwerken tot diervoeder, compostering, vergisting of verbranding. Schouten Advies kan u bijstaan bij het in kaart brengen van de erkenningsvoorwaarden, de aanvraag van de noodzakelijke erkenningen en het opzetten van HACCP-systemen die in het kader van Verordening (EG) nr. 1069/2009 verplicht zijn gesteld.

Schouten Advies organiseert regelmatig training op het gebied van wetgeving rondom dierlijke bijproducten. Wil u meer informatie? Neem dan contact met ons op. 

Laatste Nieuws

08-02-19

U heeft binnen uw organisatie een RI&E uitgevoerd of laten uitvoeren. Helaas verdwijnt de RI&E na uitvoering ervan in de kast en na verloop van tijd moet u een geheel nieuwe RI&E uitvoeren. Herkenbaar? Zonde, want de RI&E is het fundament van een goed Arbobeleid en daarmee een veilige en gezonde werkomgeving. Tijd om de RI&E uit de kast te halen dus, maar hoe?

Lees meer >>
18-12-18

Is het u weleens opgevallen dat op talloze producten de letters CE zijn te vinden? In tegenstelling tot wat veel consumenten denken, staat het niet voor China Export, maar is het een Europese markering.

Lees meer >>
18-12-2018

FSSC 22000 is een populair levensmiddelen schema en het enige door GFSI erkende schema met een specifieke standaard voor Feed. Toch zijn er niet veel feed certificaten vergeven. Hoe zit dat?

Lees meer >>
03-10-2018

Sinds 1 juli 2018 is de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) van kracht. Hier nog de belangrijkste punten op een rij.

Lees meer >>
02-10-2018

In het kader van het Meerjarenplan 2015-2018 besteedt de inspectie SZW (arbeidsinspectie) speciaal aandacht aan de agrarische en groene sector.

Lees meer >>