RBA

Biomassa wordt steeds vaker gebruikt als bron voor de productie van bio-energie. In de afgelopen jaren heeft zich een complete industrie ontwikkeld rond de productie van deze vorm van energie. Co-substraten die worden gebruikt voor de productie van bio-energie dienen van een bepaalde kwaliteit te zijn en te voldoen aan specifieke normen. Deze normen hebben bijvoorbeeld betrekking op milieueisen, maar kunnen ook verband houden met duurzame herkomst van producten. Met een RBA certificaat kan het bedrijf aantonen dat aan de gevraagde kwaliteit en de gestelde normen wordt voldaan.

De overheid heeft voor Co-substraten met een hoog risico een zogenoemde G-lijst opgesteld. Om deze restproducten, afkomstig uit de land- en tuinbouw en (vee)voedingsindustrie, op een milieuveilige manier te kunnen verwerken,  heeft de overheid besloten dat gebruik van producten op deze lijst in Nederland binnenkort alleen toegestaan zijn indien bedrijven RBA (responsible Biomass Assurance) gecertificeerd zijn. Het uiteindelijke doel hierbij is dat de restproducten (digestaat) van de vergisting als een meststof verhandeld en gebruikt mag worden.

GMP+ International beheerd hiervoor het Responsible Biomass Certification schema (RBC). Net als het GMP+ Feed Certification scheme, bevat het Responsible Biomass Certification scheme diverse onderdelen, zoals voorwaarden voor het kwaliteitsbeheersysteem, risicobeheersing, productnormen, traceerbaarheid, monitoring, basisvoorwaardenprogramma en ketenaanpak.

RBC is van toepassing voor producenten, handelaren en distibuteurs.

Onze consultants kunnen u helpen bij het opzetten en het in stand houden van een RBA kwaliteitssysteem. Daarnaast kunt u beroep doen op onze consultants voor deskundige adviezen op het gebied van wet- en regelgeving, erkenningen en registraties en het uitvoeren van interne audits.

Indien u gepast advies wenst met betrekking tot de implementatie van een RBA systeem volgens de voorwaarden van de GMP International, maak dan kennis met onze consultants. Uw kwaliteitszorg is bij hen in vakkundige handen.

Laatste Nieuws

03-10-2018

Sinds 1 juli 2018 is de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) van kracht. Hier nog de belangrijkste punten op een rij.

Lees meer >>
02-10-2018

In het kader van het Meerjarenplan 2015-2018 besteedt de inspectie SZW (arbeidsinspectie) speciaal aandacht aan de agrarische en groene sector.

Lees meer >>
03-10-2018

Op zaterdag 24-11-2018 wordt de nascholingscursus Code 95 weer gegeven.

Lees meer >>
09-07-2018

Vacature Schouten Advies.

Lees meer >>
3 mei 2018

In 2018 wordt meerdere keren de nascholingscursus Code 95 voor chauffeurs van veevoeders georganiseerd.

Lees meer >>