Green check mark (266 x 200)

HACCP

 

De afkorting HACCP staat voor ‘Hazard Analysis and Critical Control Points’ (Gevaren Analyseren en Kritieke Beheersingspunten). HACCP is een door de WHO (World Health Organisation) ontwikkelde internationaal erkende systematiek voor het produceren, beheren en afleveren van veilig voedsel.

Alle Europese bedrijven die levensmiddelen produceren, bewerken, transporteren en/of opslaan zijn verplicht een HACCP-systeem in te voeren en te onderhouden. HACCP is dan ook in eerste instantie een systeem om de voedselveiligheid van voedingsmiddelen te kunnen garanderen.

Het Centraal College van Deskundigen HACCP heeft de normen voor een HACCP-kwaliteitssysteem gepubliceerd in de “Eisen voor een op HACCP gebaseerd Voedselveiligheidssysteem (5e versie – juni 2012)”. Op basis van deze eisen kan er gecertificeerd worden.

Behalve in de levensmiddelensector, wordt de systematiek van HACCP meer en meer toegepast op andere terreinen. Diervoederbedrijven passen HACCP toe voor het borgen van de voederveiligheid van diervoederproducten.

Het toepassen van de systematiek van HACCP is een wettelijk voorschrift voor de verwerking van dierlijke bijproducten die niet bestemd zijn voor menselijke consumptie. Zo wordt HACCP nu toegepast door bedrijven die dierlijke bijproducten verbranden, composteren of vergisten.

De consultants van Schouten Advies staan u graag bij in het opzetten, implementeren en onderhouden van een HACCP-plan voor uw bedrijf. Neem gerust contact met ons op.

Laatste Nieuws

08-02-19

U heeft binnen uw organisatie een RI&E uitgevoerd of laten uitvoeren. Helaas verdwijnt de RI&E na uitvoering ervan in de kast en na verloop van tijd moet u een geheel nieuwe RI&E uitvoeren. Herkenbaar? Zonde, want de RI&E is het fundament van een goed Arbobeleid en daarmee een veilige en gezonde werkomgeving. Tijd om de RI&E uit de kast te halen dus, maar hoe?

Lees meer >>
18-12-18

Is het u weleens opgevallen dat op talloze producten de letters CE zijn te vinden? In tegenstelling tot wat veel consumenten denken, staat het niet voor China Export, maar is het een Europese markering.

Lees meer >>
18-12-2018

FSSC 22000 is een populair levensmiddelen schema en het enige door GFSI erkende schema met een specifieke standaard voor Feed. Toch zijn er niet veel feed certificaten vergeven. Hoe zit dat?

Lees meer >>
03-10-2018

Sinds 1 juli 2018 is de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) van kracht. Hier nog de belangrijkste punten op een rij.

Lees meer >>
02-10-2018

In het kader van het Meerjarenplan 2015-2018 besteedt de inspectie SZW (arbeidsinspectie) speciaal aandacht aan de agrarische en groene sector.

Lees meer >>