Houdbaarheidsstudies en challenge tests

Houdbaarheidsstudies op levensmiddelen zijn van belang om inzicht te krijgen in de achteruitgang van producten tijdens het traject vanaf productie tot aan consumptie.

Hierbij kunnen producten hun kwaliteit verliezen door o.a.:

  • microbiologisch bederf, wel of niet gepaard met uitgroei van pathogenen;
  • chemische of enzymatische activiteit;
  • verandering van organoleptische eigenschappen.

Het belang van houdbaarheidsstudies geldt vooral bij kritische kant-en-klare levensmiddelen en producten die gevoelig zijn voor uitgroei van Listeria monocytogenes (Lm) en ander pathogenen. Dit zijn vooral kant en klare levensmiddelen die gekoeld en/of gasverpakt worden bewaard en bedoeld zijn om rechtstreeks (zonder verhitting) te worden geconsumeerd.

Doelgerichte studie

Schouten Advies B.V. hanteert een doelgerichte aanpak voor houdbaarheidsstudies, die resulteert in een onderbouwde houdbaarheidstermijn voor uw hele assortiment. Deze aanpak geeft invulling aan de eisen gesteld in Verordening (EG) nr. 2073/2005 Microbiologische criteria voor levensmiddelen en het interpretatiedocument Informatieblad 85 van de NVWA. Daarnaast geeft deze aanpak inzicht of een challenge test wel of niet noodzakelijk is of dat voorspellende microbiologie (modellen die de groei voorspellen) voldoende onderbouwing geven.

Listeria monocytogenes

Listeria monocytogenes is verantwoordelijk voor een hoge mortaliteitspercentage in voedsel gerelateerde ziektegevallen en heeft een hogere hitteresistentie dan andere vegetatieve pathogene (zoals Salmonella spp, E. coli en S. aureus). Daarnaast kan Listeria monocytogenes bij lage temperaturen uitgroeien en in extreme condities overleven.

De consultants van Schouten Advies staan u graag bij in het opzetten, implementeren en onderhouden van uw houdbaarheidsstudies. Neem gerust contact met ons op.

Interessante links

Laatste Nieuws

03-10-2018

Sinds 1 juli 2018 is de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) van kracht. Hier nog de belangrijkste punten op een rij.

Lees meer >>
02-10-2018

In het kader van het Meerjarenplan 2015-2018 besteedt de inspectie SZW (arbeidsinspectie) speciaal aandacht aan de agrarische en groene sector.

Lees meer >>
03-10-2018

Op zaterdag 24-11-2018 wordt de nascholingscursus Code 95 weer gegeven.

Lees meer >>
09-07-2018

Vacature Schouten Advies.

Lees meer >>
3 mei 2018

In 2018 wordt meerdere keren de nascholingscursus Code 95 voor chauffeurs van veevoeders georganiseerd.

Lees meer >>