Houdbaarheidsstudies en challenge tests

Houdbaarheidsstudies op levensmiddelen zijn van belang om inzicht te krijgen in de achteruitgang van producten tijdens het traject vanaf productie tot aan consumptie.

Hierbij kunnen producten hun kwaliteit verliezen door o.a.:

  • microbiologisch bederf, wel of niet gepaard met uitgroei van pathogenen;
  • chemische of enzymatische activiteit;
  • verandering van organoleptische eigenschappen.

Het belang van houdbaarheidsstudies geldt vooral bij kritische kant-en-klare levensmiddelen en producten die gevoelig zijn voor uitgroei van Listeria monocytogenes (Lm) en ander pathogenen. Dit zijn vooral kant en klare levensmiddelen die gekoeld en/of gasverpakt worden bewaard en bedoeld zijn om rechtstreeks (zonder verhitting) te worden geconsumeerd.

Doelgerichte studie

Schouten Advies B.V. hanteert een doelgerichte aanpak voor houdbaarheidsstudies, die resulteert in een onderbouwde houdbaarheidstermijn voor uw hele assortiment. Deze aanpak geeft invulling aan de eisen gesteld in Verordening (EG) nr. 2073/2005 Microbiologische criteria voor levensmiddelen en het interpretatiedocument Informatieblad 85 van de NVWA. Daarnaast geeft deze aanpak inzicht of een challenge test wel of niet noodzakelijk is of dat voorspellende microbiologie (modellen die de groei voorspellen) voldoende onderbouwing geven.

Listeria monocytogenes

Listeria monocytogenes is verantwoordelijk voor een hoge mortaliteitspercentage in voedsel gerelateerde ziektegevallen en heeft een hogere hitteresistentie dan andere vegetatieve pathogene (zoals Salmonella spp, E. coli en S. aureus). Daarnaast kan Listeria monocytogenes bij lage temperaturen uitgroeien en in extreme condities overleven.

De consultants van Schouten Advies staan u graag bij in het opzetten, implementeren en onderhouden van uw houdbaarheidsstudies. Neem gerust contact met ons op.

Interessante links

Laatste Nieuws

08-02-19

U heeft binnen uw organisatie een RI&E uitgevoerd of laten uitvoeren. Helaas verdwijnt de RI&E na uitvoering ervan in de kast en na verloop van tijd moet u een geheel nieuwe RI&E uitvoeren. Herkenbaar? Zonde, want de RI&E is het fundament van een goed Arbobeleid en daarmee een veilige en gezonde werkomgeving. Tijd om de RI&E uit de kast te halen dus, maar hoe?

Lees meer >>
18-12-18

Is het u weleens opgevallen dat op talloze producten de letters CE zijn te vinden? In tegenstelling tot wat veel consumenten denken, staat het niet voor China Export, maar is het een Europese markering.

Lees meer >>
18-12-2018

FSSC 22000 is een populair levensmiddelen schema en het enige door GFSI erkende schema met een specifieke standaard voor Feed. Toch zijn er niet veel feed certificaten vergeven. Hoe zit dat?

Lees meer >>
03-10-2018

Sinds 1 juli 2018 is de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) van kracht. Hier nog de belangrijkste punten op een rij.

Lees meer >>
02-10-2018

In het kader van het Meerjarenplan 2015-2018 besteedt de inspectie SZW (arbeidsinspectie) speciaal aandacht aan de agrarische en groene sector.

Lees meer >>