Green check mark (266 x 200)

NEN-EN-ISO 9001:2015

NEN-EN-ISO 9001:2015 is een internationaal geaccepteerde standaard die organisaties kunnen toepassen om hun klanttevredenheid te verhogen. Door te voldoen aan de eisen van de klant en aan wet- en regelgeving.

Door het invoeren een ISO 9001 kwaliteitssysteem blijft het bedrijf kritisch ten aanzien van de eigen organisatie en gestimuleerd te werken aan het verbeteren van de bedrijfsvoering. Duidelijkheid en inzicht in de bedrijfsprocessen (voor zowel de eigen medewerkers al voor de klant) staan hierbij centraal. Veel ondernemers eisen tegenwoordig dat hun leveranciers over een ISO 9001-certificaat beschikken.

Schouten Advies begeleidt u bij het verkrijgen van een ISO 9001-certificaat.

Laatste Nieuws

03-10-2018

Sinds 1 juli 2018 is de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) van kracht. Hier nog de belangrijkste punten op een rij.

Lees meer >>
02-10-2018

In het kader van het Meerjarenplan 2015-2018 besteedt de inspectie SZW (arbeidsinspectie) speciaal aandacht aan de agrarische en groene sector.

Lees meer >>
03-10-2018

Op zaterdag 24-11-2018 wordt de nascholingscursus Code 95 weer gegeven.

Lees meer >>
09-07-2018

Vacature Schouten Advies.

Lees meer >>
3 mei 2018

In 2018 wordt meerdere keren de nascholingscursus Code 95 voor chauffeurs van veevoeders georganiseerd.

Lees meer >>