OVOCOM FCA

Diervoeders vormen een belangrijke schakel in de dierlijke productieketen: zij hebben directe invloed op de kwaliteit en veiligheid van voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong. Consumenten van vlees, melk en eieren verwachten dat de industrie en detailhandel veilige en kwalitatief hoogstaande producten leveren.

De overheid heeft in de diervoederwetgeving daartoe regels vastgelegd die de kwaliteit van diervoeders, en daarmee de kwaliteit van vlees, melk en eieren, waarborgen. Bedrijven in de diervoedersector kunnen een stap verder gaan door zich te laten certificeren op basis van GMP (Good Manufacturing/Managing Practice). Zoals in Nederland het GMP+ Feed Certification Scheme is ingericht, is in België het Feed Chain Alliance van OVOCOM van toepassing.

Ovocom FCA stelt met de onderstaande kwaliteitsstandaarden de mogelijkheid om voeder- en voedselveiligheid te borgen en te voldoen aan de wettelijk eisen, sectorale bepalingen en regels voor certificatie.

  • GMP Dierenvoeders
  • Autocontrolegids Diervoeders

Feed Chain Alliance Standaard is van toepassing voor producenten van en handelaren in mengvoeders, voedermiddelen, voormengsels en toevoegingsmiddelen, alsook voor transport, op- en overslag.

Autocontrolegids Diervoeders is van toepassing op bedrijven die in België wettelijke verplicht zijn om over een autocontrolesysteem (ACS) te beschikken.

Onze consultants kunnen u helpen bij het opzetten en het in stand houden van een OVOCOM FCA kwaliteitssysteem. Daarnaast kunt u beroep doen op onze consultants voor deskundige adviezen op het gebied van wet- en regelgeving (denk bijvoorbeeld aan etikettering), erkenningen en registraties, het uitvoeren van interne audits, het opzetten van een HACCP-plan, de uitwerking van specificaties of bijvoorbeeld voor het uitvoeren van leveranciersaudits.

Door continue bijscholing blijven onze consultants op de hoogte van de wijzigingen in de wetgeving en van de FCA-Regeling. Onze consultants nemen tevens deel aan opleidingen van OVOCOM, welke initieel bedoeld waren voor de auditoren. Periodieke vergaderingen die OVOCOM specifiek voor consultants organiseert om vragen uit de sector te bespreken worden eveneens bijgewoond door onze consultants.

OVOCOM heeft een systeem ontwikkeld voor de registratie van FCA-consultants die over hun continue bijscholing waken. Hiervoor heeft OVOCOM een lijst gepubliceerd op haar website www.ovocom.be. Om opgenomen te worden in de lijst, moet de consultant voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • deelname aan ten minste één door OVOCOM georganiseerde themaopleiding;
  • deelname aan specifieke werkgroep vergaderingen waarin recente wijzigingen m.b.t. de FCA-regeling en relevante wetgeving worden besproken;
  • deelname en slagen voor een door OVOCOM georganiseerd examen m.b.t. de FCA-regeling.

Schouten Advies BV heeft geregistreerde FCA consultants in dienst. Indien u gepast advies wenst met betrekking tot de implementatie van een FCA systeem volgens de voorwaarden van de FCA-regeling van OVOCOM, maak dan kennis met onze consultants. Uw kwaliteitszorg is bij hen in vakkundige handen.

Interessante links

 

Website OVOCOM


 

Laatste Nieuws

08-02-19

U heeft binnen uw organisatie een RI&E uitgevoerd of laten uitvoeren. Helaas verdwijnt de RI&E na uitvoering ervan in de kast en na verloop van tijd moet u een geheel nieuwe RI&E uitvoeren. Herkenbaar? Zonde, want de RI&E is het fundament van een goed Arbobeleid en daarmee een veilige en gezonde werkomgeving. Tijd om de RI&E uit de kast te halen dus, maar hoe?

Lees meer >>
18-12-18

Is het u weleens opgevallen dat op talloze producten de letters CE zijn te vinden? In tegenstelling tot wat veel consumenten denken, staat het niet voor China Export, maar is het een Europese markering.

Lees meer >>
18-12-2018

FSSC 22000 is een populair levensmiddelen schema en het enige door GFSI erkende schema met een specifieke standaard voor Feed. Toch zijn er niet veel feed certificaten vergeven. Hoe zit dat?

Lees meer >>
03-10-2018

Sinds 1 juli 2018 is de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) van kracht. Hier nog de belangrijkste punten op een rij.

Lees meer >>
02-10-2018

In het kader van het Meerjarenplan 2015-2018 besteedt de inspectie SZW (arbeidsinspectie) speciaal aandacht aan de agrarische en groene sector.

Lees meer >>