Green check mark (266 x 200)

QS

QS-logoQS,  Qualität und Sicherheit,  is een Duitse normering en omvat de kwaliteitsborging van de productie van levensmiddelen van dierlijke oorsprong (m.n. vleesproducten) van producent tot eindverbruiker. Kwaliteitsborging van “Farm to shop”: van boer tot winkel.

Dit doel wordt bereikt door een systeem van kwaliteitsborging en –controle, waarin alle schakels van het voortbrengingsproces zijn opgenomen, zowel voor de veehouders als voor slachterijen, uitsnijderijen en (groot)handel.

Voor de diervoedersector, als toeleverancier van de veehouders, heeft QS eveneens criteria opgesteld. Diervoederproducenten, -handelaren en andere diervoederbedrijven kunnen zich laten certificeren door een onafhankelijke certificeringsinstantie. De periode tussen de controlemomenten (certificeringsaudits) is afhankelijk van de resultaten van de voorgaande audits.

Laatste Nieuws

03-10-2018

Sinds 1 juli 2018 is de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) van kracht. Hier nog de belangrijkste punten op een rij.

Lees meer >>
02-10-2018

In het kader van het Meerjarenplan 2015-2018 besteedt de inspectie SZW (arbeidsinspectie) speciaal aandacht aan de agrarische en groene sector.

Lees meer >>
03-10-2018

Op zaterdag 24-11-2018 wordt de nascholingscursus Code 95 weer gegeven.

Lees meer >>
09-07-2018

Vacature Schouten Advies.

Lees meer >>
3 mei 2018

In 2018 wordt meerdere keren de nascholingscursus Code 95 voor chauffeurs van veevoeders georganiseerd.

Lees meer >>