Green check mark (266 x 200)

QS

QS-logoQS,  Qualität und Sicherheit,  is een Duitse normering en omvat de kwaliteitsborging van de productie van levensmiddelen van dierlijke oorsprong (m.n. vleesproducten) van producent tot eindverbruiker. Kwaliteitsborging van “Farm to shop”: van boer tot winkel.

Dit doel wordt bereikt door een systeem van kwaliteitsborging en –controle, waarin alle schakels van het voortbrengingsproces zijn opgenomen, zowel voor de veehouders als voor slachterijen, uitsnijderijen en (groot)handel.

Voor de diervoedersector, als toeleverancier van de veehouders, heeft QS eveneens criteria opgesteld. Diervoederproducenten, -handelaren en andere diervoederbedrijven kunnen zich laten certificeren door een onafhankelijke certificeringsinstantie. De periode tussen de controlemomenten (certificeringsaudits) is afhankelijk van de resultaten van de voorgaande audits.

Laatste Nieuws

08-02-19

U heeft binnen uw organisatie een RI&E uitgevoerd of laten uitvoeren. Helaas verdwijnt de RI&E na uitvoering ervan in de kast en na verloop van tijd moet u een geheel nieuwe RI&E uitvoeren. Herkenbaar? Zonde, want de RI&E is het fundament van een goed Arbobeleid en daarmee een veilige en gezonde werkomgeving. Tijd om de RI&E uit de kast te halen dus, maar hoe?

Lees meer >>
18-12-18

Is het u weleens opgevallen dat op talloze producten de letters CE zijn te vinden? In tegenstelling tot wat veel consumenten denken, staat het niet voor China Export, maar is het een Europese markering.

Lees meer >>
18-12-2018

FSSC 22000 is een populair levensmiddelen schema en het enige door GFSI erkende schema met een specifieke standaard voor Feed. Toch zijn er niet veel feed certificaten vergeven. Hoe zit dat?

Lees meer >>
03-10-2018

Sinds 1 juli 2018 is de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) van kracht. Hier nog de belangrijkste punten op een rij.

Lees meer >>
02-10-2018

In het kader van het Meerjarenplan 2015-2018 besteedt de inspectie SZW (arbeidsinspectie) speciaal aandacht aan de agrarische en groene sector.

Lees meer >>