DBV

Bedrijven die zich bezig houden met het verwerken van GFT, voormalige levensmiddelen afkomstig uit de retailketen, mest of andere dierlijke bijproducten, dienen te voldoen aan de eisen van Verordening (EG) nr. 1069/2009; de Dierlijke Bijproducten Verordening (DBV). De dierlijke bijproducten worden verwerkt tot organische meststoffen en bodemverbeteraars, maar ook tot compost en biogas.

Om te voldoen aan deze DBV zijn er twee mogelijkheden:

     1. Pasteuriseren (60 minuten op 70°C).

     2. Een validatie onderzoek uitvoeren.

Volgens Verordening (EG) nr. 1069/2009 dient het proces, bij afwijkende procesparameters, middels onderzoek gevalideerd te worden. Aangetoond moet worden dat tijdens het proces van vergisten of composteren ziekteverwekkende micro-organismen worden afgedood. Dit onderzoek moet uitgevoerd worden in de betreffende installatie.

Voor de uitvoering van het validatieonderzoek wordt een methode gebruikt die goedgekeurd is door de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Op grond van de uitkomsten van het onderzoek worden eisen voor de procesvoering vastgesteld en vastgelegd in een HACCP-protocol.

Schouten Advies kan u helpen bij:

  • Het opzetten van het onderzoeksplan, wat ter goedkeuring aan u en de NVWA wordt aangeboden;
  • Na goedkeuring wordt het validatieonderzoek samen met het bedrijf uitgevoerd;
  • De resultaten worden opgenomen in een validatierapport dat dient als belangrijke bouwsteen voor erkenning door de NVWA;
  • Het opstellen van een HACCP protocol, waarin de resultaten van het validatieonderzoek worden verwerkt.

Indien u gepast advies wenst met betrekking tot de uitvoering van een validatie onderzoek volgens de voorwaarden van Verordening (EG) nr. 1069/2009 en het opzetten van een HACCP protocol, maak dan kennis met onze consultants. Uw kwaliteitszorg is bij hen in vakkundige handen.

Laatste Nieuws

08-02-19

U heeft binnen uw organisatie een RI&E uitgevoerd of laten uitvoeren. Helaas verdwijnt de RI&E na uitvoering ervan in de kast en na verloop van tijd moet u een geheel nieuwe RI&E uitvoeren. Herkenbaar? Zonde, want de RI&E is het fundament van een goed Arbobeleid en daarmee een veilige en gezonde werkomgeving. Tijd om de RI&E uit de kast te halen dus, maar hoe?

Lees meer >>
18-12-18

Is het u weleens opgevallen dat op talloze producten de letters CE zijn te vinden? In tegenstelling tot wat veel consumenten denken, staat het niet voor China Export, maar is het een Europese markering.

Lees meer >>
18-12-2018

FSSC 22000 is een populair levensmiddelen schema en het enige door GFSI erkende schema met een specifieke standaard voor Feed. Toch zijn er niet veel feed certificaten vergeven. Hoe zit dat?

Lees meer >>
03-10-2018

Sinds 1 juli 2018 is de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) van kracht. Hier nog de belangrijkste punten op een rij.

Lees meer >>
02-10-2018

In het kader van het Meerjarenplan 2015-2018 besteedt de inspectie SZW (arbeidsinspectie) speciaal aandacht aan de agrarische en groene sector.

Lees meer >>