Onze activiteiten

Voor diervoeder- en levensmiddelensector

Schouten Advies is een ervaren specialist in kwaliteitszorgsystemen. Wij adviseren en begeleiden bedrijven actief in de levensmiddelen- en diervoedersector. Onze klanten - van eenmanszaak tot multinational - bevinden zich in de keten van diervoeding en voedingsmiddelen voor menselijke consumptie.

Specialist in kwaliteitszorgsystemen

Onze kernactiviteit is het opzetten, onderhouden en verbeteren van kwaliteitszorgsystemen. Denk hierbij aan NEN ISO 9000 en het GMP+ Feed Ceritifacation Scheme, maar ook aan kwaliteitssystemen die wettelijk verplicht zijn. Voorbeelden hiervan zijn HACCP, registraties in het kader van veterinaire wetgeving en erkenning van diervoederbedrijven.

Deskundig in wet- en regelgeving

Voor bedrijven is het haast ondoenlijk om zicht te houden op het woud van wetten en regels en om noodzakelijke vergunningen, erkenningen, certificaten e.d. te verkrijgen. Wij hebben op dit terrein veel deskundigheid in huis en we hebben kennis van actuele wet- en regelgeving.

Onze diensten

Wij bieden onze klanten ondersteuning bij kwaliteitszorg in de breedste zin. Afhankelijk van de vraag, de situatie, de goederenstroom en de (inter)nationale wet- en regelgeving bieden wij de volgende diensten aan:

 • advies en ondersteuning bij opzet en onderhoud kwaliteitszorgsystemen;
 • advies inzake nakomen wetgeving voedselveiligheid, diervoeders en veterinaire aangelegenheden;
 • uitwerken risicoanalyses;
 • implementatie kwaliteitssystemen in de bedrijfsvoering;
 • advies inzake etikettering levensmiddelen en diervoeders (opstellen etiket of uitvoeren labelcheck);
 • verzorgen verhandelbaarheidsrapporten ten behoeve van retailers;
 • verzorgen voorlichting, trainingen en cursussen;
 • uitvoeren interne audits;
 • uitvoeren second party audits (audits bij uw toeleveranciers);
 • verzorgen aanvragen vergunningen en erkenningen;
 • consultancy t.a.v. nutritionele en technische aspecten.

Onze consultants

Maak kennis met onze consultants. Het zijn ervaren specialisten met grote betrokkenheid bij de branche. Uw kwaliteitszorg is bij hen in vakkundige handen

Interessante links

Laatste Nieuws

03-10-2018

Sinds 1 juli 2018 is de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) van kracht. Hier nog de belangrijkste punten op een rij.

Lees meer >>
02-10-2018

In het kader van het Meerjarenplan 2015-2018 besteedt de inspectie SZW (arbeidsinspectie) speciaal aandacht aan de agrarische en groene sector.

Lees meer >>
03-10-2018

Op zaterdag 24-11-2018 wordt de nascholingscursus Code 95 weer gegeven.

Lees meer >>
09-07-2018

Vacature Schouten Advies.

Lees meer >>
3 mei 2018

In 2018 wordt meerdere keren de nascholingscursus Code 95 voor chauffeurs van veevoeders georganiseerd.

Lees meer >>