Etikettering

Etikettering van diervoederproducten is een complexe en veelzijdige materie. Er zijn twee trainingen die de etikettering van de verschillende diervoeders behandelen.

 Training: Etikettering mengvoeders en voedermiddelen

In deze training worden de etiketteringseisen van mengvoeders en voedermiddelen behandeld, waarbij de Europese Verordening Nummer 767/2009 centraal staat.

Ook het gebruik van claims op diervoeders en de wettelijke regels die hieraan verbonden zijn, worden in deze training uitvoerig behandeld.

 

Training: Etikettering voormengsels en toevoegingsmiddelen

Deze training behandeld de etiketteringseisen voor voormengsels en toevoegingsmiddelen, gebaseerd op de regels uit de Europese Verordening Nummer 1831/2003.

 

Het doel van beide trainingen is dat deelnemers zelf etiketten kunnen opstellen en beoordelen conform de regelgeving. Tijdens de trainingen worden diverse praktische oefeningen aangeboden om vertrouwd te raken met de behandelde theorie.

Voor meer informatie, neem contact op via ons reactieformulier of via mail training@schoutenadvies.nl of via telefoon: 0183-446360.

Interessante links

Laatste Nieuws

03-10-2018

Sinds 1 juli 2018 is de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) van kracht. Hier nog de belangrijkste punten op een rij.

Lees meer >>
02-10-2018

In het kader van het Meerjarenplan 2015-2018 besteedt de inspectie SZW (arbeidsinspectie) speciaal aandacht aan de agrarische en groene sector.

Lees meer >>
03-10-2018

Op zaterdag 24-11-2018 wordt de nascholingscursus Code 95 weer gegeven.

Lees meer >>
09-07-2018

Vacature Schouten Advies.

Lees meer >>
3 mei 2018

In 2018 wordt meerdere keren de nascholingscursus Code 95 voor chauffeurs van veevoeders georganiseerd.

Lees meer >>