Training

Basiscursus intern auditing

Om een kwaliteitsmanagementsysteem te beheersen, verbeteren en monitoren, wordt deze periodiek geëvalueerd. Een van de mogelijkheden hiervoor is het uitvoeren van een interne audit. Met een interne audit wordt onderzocht of er in de praktijk wordt gewerkt zoals is vastgelegd en afgesproken. Daarnaast biedt het doorlichten van het bedrijf mogelijkheden om te ontdekken welke aspecten binnen het bedrijf verbeterd kunnen worden.

In deze interne audit training worden technieken aangeboden om zelfstandig interne audit uit te voeren in uw organisatie of bij externe leveranciers. Aan het eind van deze cursus bent u in staat om:

  •  een auditplanning op te stellen:
  • een audit voor te bereiden;
    een audit interview te houden en hierbij verschillende technieken te gebruiken;
  • een interne auditverslag te schrijven.

 

Doelgroep

Deze module is specifiek ontwikkeld voor medewerkers die interne audits uitvoeren (of gaan uitvoeren) binnen de eigen organisatie of bij leveranciers. Niveau: MBO+ / HBO.

 

Programma

De cursus duurt twee dagdelen en wordt alleen in-company gegeven.

Blijf op de hoogte