Training

Diervoedergrondstoffen

Calamiteiten in de diervoedersector worden vaak veroorzaakt door verontreinigingen in grondstoffen. Kennis van grondstoffen, inzicht in voortbrengingsprocessen en de regelgeving rondom deze producten is voor de diervoedersector van essentieel belang.

Deze training geeft u meer inzicht in de wereld van de diervoedergrondstoffen. In één cursusdag willen we uw kennis over wetgeving, herkomst, toepassing en risico’s van de belangrijkste diervoedergrondstoffen naar een hoger niveau tillen, met daarbij de focus op voedselveiligheidsaspecten. In deze module beperken we ons tot de voedermiddelen van plantaardige, dierlijke en minerale herkomst. Toevoegingsmiddelen (additieven) komen niet aan bod.

Tijdens de eerste helft van de cursus worden definities en indelingen van diervoeder(grondstoffen), een overzicht van belangrijke wetgeving, de voortbrengingsprocessen van grondstoffen en de gevaren en risico’s die deze met zich meebrengen behandeld.

In de tweede helft van de cursus wordt verder ingezoomd op de verschillende productgroepen. Een expositie van monsters zorgt voor visuele ondersteuning. De origines en toegepaste processen worden besproken, alsook de belangrijkste toepassingen en voedselveiligheidsaspecten. Iedere cursist ontvangt na afloop een syllabus met meer achtergrondinformatie over de behandelde grondstoffen.

Doelgroep
Kwaliteitsmedewerkers, productiemedewerkers, commerciële medewerkers en nutritionisten van grondstofproducenten, handelaren in diervoedergrondstoffen en mengvoederfabrikanten.

Programma
Het trainingsprogramma duurt twee dagdelen en zal worden gegeven op onze locatie in Giessen. De lunch wordt verzorgd en de dag wordt afgesloten met een borrel.

In-company
Deze training wordt alleen in-company gegeven. Informeer naar de mogelijkheden via training@schoutenadvies.nl.

Blijf op de hoogte