Training

Diervoedergrondstoffen

Calamiteiten in de diervoedersector worden vaak veroorzaakt door verontreinigingen in grondstoffen. Kennis van grondstoffen, inzicht in voortbrengingsprocessen en de regelgeving rondom deze producten is voor de diervoedersector van essentieel belang.

Deze training geeft u meer inzicht in de wereld van de diervoedergrondstoffen. In één cursusdag willen we uw kennis over wetgeving, herkomst, toepassing en risico’s van de belangrijkste diervoedergrondstoffen naar een hoger niveau tillen, met daarbij de focus op voedselveiligheidsaspecten.

Doelgroep
Kwaliteitsmedewerkers, productiemedewerkers, commerciële medewerkers en nutritionisten van grondstofproducenten, handelaren in diervoedergrondstoffen en mengvoederfabrikanten.

Programma
In deze training beperken we ons tot de voedermiddelen van plantaardige, dierlijke en minerale herkomst. Toevoegingsmiddelen (additieven) komen niet aan bod.

Deze training duurt een volledige dag.

Ochtend

Tijdens de eerste helft van de cursus worden de volgende onderdelen behandeld:

  • definities en indelingen van diervoeder(grondstoffen)
  • overzicht van belangrijke wetgeving
  • voortbrengingsprocessen van grondstoffen
  • gevaren en risico’s grondstoffen voortbrengingsprocessen

Middag

In de tweede helft van de cursus wordt verder ingezoomd op de verschillende productgroepen, bijvoorbeeld granen, mineralen, oliehoudende zaden, zuivelproducten of dierlijke producten. Deze groepen kunnen afgestemd worden op uw producten en activiteiten.
Een expositie van monsters zorgt voor visuele ondersteuning. De origines en toegepaste processen worden besproken, alsook de belangrijkste toepassingen en voedselveiligheidsaspecten.

Iedere cursist ontvangt na afloop een syllabus met meer achtergrondinformatie over de behandelde grondstoffen.

Tijdens deze training wordt gebruikt gemaakt van diverse praktijkcases, (groeps)oefeningen en realistische voorbeelden om de deelnemers te helpen de concepten en toepassingen beter te begrijpen. Na afloop ontvangen deelnemers een certificaat als bewijs van deelname aan de training.

Leerdoelen

  1. Begrip van diervoedergrondstoffen en voortbrengingsprocessen. Deelnemers ontwikkelen een diepgaand begrip van de soorten diervoedergrondstoffen en hun classificaties, evenals inzicht in de voortbrengingsprocessen van herkomst tot eindproduct.
  2. Inzicht in wet- en regelgeving. Deelnemers raken vertrouwd met de belangrijkste wet- en regelgeving voor diervoedergrondstoffen, zowel Nederlands als Europees.
  3. Identificatie en beheersing van risico’s. Deelnemers leren potentiële gevaren en risico’s in diervoedergrondstoffen en hun voortbrengingsprocessen te identificeren en te beheersen.

Op inschrijving / in-company
Deze training kan in-company op uw bedrijf aangeboden worden.

Kosten
Neem contact op met training@schoutenadvies.nl voor een vrijblijvende offerte.

Taal
Keuze Nederlands of Engels

Aanmelden
Voor meer informatie over deze in-company training kunt u een e-mail sturen naar training@schoutenadvies.nl.  

Blijf op de hoogte