Training

Early warning and recall

Geborgde traceerbaarheid van producten en grondstoffen zijn zowel wettelijk vereist als een voorwaarde voor GMP+ certificering. Het opstellen en onderhouden van een operationele recall-procedure is vaak een verplichting. Deze procedure dient regelmatig doorlopen te worden, bij wijze van oefening (recall-simulatie). Het gevaar voor blinde vlekken in de traceerbaarheid ligt op de loer. In deze training worden handvatten en praktische tips gegeven om traceerbaarheid van producten gewaarborgd te houden en bij een eventuele recall snel en doelgericht te werk kunnen gaan.

Doelgroep
Deze cursus is specifiek ontwikkeld voor medewerkers die verantwoordelijk of betrokken zijn bij een recall(simulatie). Niveau: MBO+ / HBO. Na afloop ontvangen deelnemers een certificaat als bewijs van deelname aan de cursus.

Programma
De cursus duurt een dagdeel en wordt gegeven op onze trainingslocatie in Giessen.

Aanmelden
Zorg dat u zich op tijd aanmeldt, bij voorkeur drie weken van tevoren. Als er te weinig animo voor een cursus is, gaat deze niet door. Als u zich wel heeft aangemeld voor een cursus en gaat deze niet door, dan krijgt u daarover ruim van tevoren bericht. Aanmelden kan via training@schoutenadvies.nl.

Blijf op de hoogte