Training

GMO-controlled vanaf de fabrieksvloer VLOG, GMP+ MI5.4 en GMP+ TS 1.6 monstername

In deze cursus worden een tweetal onderwerpen behandeld die een belangrijke rol kunnen spelen in de dagelijkse werkzaamheden van productiemedewerkers. Na afloop ontvangen deelnemers een certificaat als bewijs van deelname aan de cursus.

Productie GMO-controlled diervoeder
Als productiemedewerker speelt u een belangrijke rol bij het voorkomen van contaminatie van voeders met GMO’s. Tijdens deze cursus worden de verschillende risicobronnen besproken en wordt met elkaar nagedacht over maatregelen die genomen kunnen worden om GMO contaminatie te voorkomen.

Monstername GMP+ TS 1.6
GMP+ gecertificeerde bedrijven dienen monsternemers aan te stellen. In document GMP+ TS 1.6 zijn voor verschillende type producten voorwaarden beschreven met betrekking tot monstername. Tijdens de cursus zullen de belangrijkste protocollen besproken worden.

Enkele onderwerpen zijn:

  • werkomstandigheden m.b.t. monstername;
  • monsternamematerialen;
  • werkwijze monstername (onder-, verzamel- en eindmonster);
  • bewaartermijnen en opslagcondities.

Doelgroep
Deze cursus is specifiek ontwikkeld voor werknemers welk activiteiten uitvoeren binnen het bedrijf welke van invloed kunnen zijn op GMO-controlled diervoeder. Niveau: MBO+.

Programma
De cursus duurt één dagdeel en wordt gegeven op onze trainingslocatie in Giessen.

In-company
Deze training wordt alleen in-company gegeven. Informeer naar de mogelijkheden via training@schoutenadvies.nl.

Blijf op de hoogte