Training

GMO-controlled vanaf de fabrieksvloer VLOG, GMP+ MI105 en GMP+ BA13 monstername voor productiemedewerkers

In deze cursus worden een tweetal onderwerpen behandeld die een belangrijke rol kunnen spelen in de dagelijkse werkzaamheden van productiemedewerkers. Na afloop ontvangen deelnemers een certificaat als bewijs van deelname aan de cursus.

Productie GMO-controlled diervoeder
Als productiemedewerker speelt u een belangrijke rol bij het voorkomen van contaminatie van voeders met GMO’s. Tijdens deze cursus worden de verschillende risicobronnen besproken en wordt met elkaar nagedacht over maatregelen die genomen kunnen worden om GMO contaminatie te voorkomen.

Monstername GMP+ BA13
GMP+ gecertificeerde bedrijven dienen monsternemers aan te stellen. In document GMP+ BA13 zijn voor verschillende type producten voorwaarden beschreven met betrekking tot monstername. Tijdens de cursus zullen de belangrijkste protocollen besproken worden.

Enkele onderwerpen zijn:

  • werkomstandigheden m.b.t. monstername;
  • monsternamematerialen;
  • werkwijze monstername (onder-, verzamel- en eindmonster);
  • bewaartermijnen en opslagcondities.

Doelgroep
Deze cursus is specifiek ontwikkeld voor productiemedewerkers. Niveau: MBO+.

Programma
De cursus duurt één dagdeel en wordt gegeven op onze trainingslocatie in Giessen.

Aanmelden
Zorg dat u zich op tijd aanmeldt, bij voorkeur drie weken van tevoren. Als er te weinig animo voor een cursus is, gaat deze niet door. Als u zich wel heeft aangemeld voor een cursus en gaat deze niet door, dan krijgt u daarover ruim van tevoren bericht. Aanmelden kan via training@schoutenadvies.nl.

Blijf op de hoogte