Training

Training HACCP voor HACCP-teamleden

Wanneer een food bedrijf een HACCP-team (kwaliteitsteam) heeft benoemd maken medewerkers van alle relevante afdelingen hiervan deel uit. Hierbij is het voor hen vaak onduidelijk wat er van hen als HACCP-teamlid wordt verwacht. Tevens ontbreekt het vaak aan kennis en inzicht omtrent verschillende risicoanalyses, hoe deze zijn opgesteld, wat ze teweeg brengen en welke beheersmaatregelen hieruit voortkomen.

Tijdens deze training wordt het gehele HACCP-team geleerd wat er allemaal van een HACCP-team wordt verwacht. Tevens wordt er ingegaan op nationale en internationale wetgeving m.b.t. HACCP, basisvoorwaarden, gevarenidentificatie van grondstoffen en processen, de systematiek van een gevarenanalyse, validatie en de taken van een teamlid.

 

Doelgroep

Deze module is specifiek ontwikkeld om leden van een HACCP- of validatieteam, directieleden meer inzicht te geven in de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van HACCP-teamleden. Niveau: MBO+ / HBO.

 

Programma

De cursus duurt twee dagdelen en wordt alleen in-company gegeven.

Blijf op de hoogte