Training

Veiligheid van circulair diervoeder

Deze training is gebaseerd op het project ‘Veiligheid van circulaire diervoeders’, dat deel uitmaakt van het ‘Kennis op Maat’ project via Wageningen Food Safety Research, wat onderdeel is van Wageningen University & Research. Er is samengewerkt met experts van GMP+ International, Nevedi en HTP Advies B.V. om deze training specifiek te ontwerpen voor professionals in de diervoedersector die streven naar vooruitgang in circulaire diervoeders. Het doel van dit project is om de diervoederindustrie te helpen verduurzamen door praktische kennis te bieden.

Wat kunt u verwachten te leren tijdens deze training?

 • Circulariteit, duurzaamheid en circulaire diervoeders:
  • Wat duurzaamheid betekent en hoe het verband houdt met circulariteit en circulaire diervoeders.
  • Hoe circulariteit bijdraagt aan voedsel- en voederveiligheid.
  • Kenmerken van diervoeders die als circulair worden beschouwd.
 • Circulaire diervoeders en wet- en regelgeving:
  • Belangrijke wet- en regelgeving voor circulaire diervoeders.
  • Verschillen in wet- en regelgeving tussen Nederland en de Europese Unie.
  • Het proces van het ontwikkelen van nieuwe voedermiddelen en toevoegingsmiddelen.
  • De actuele stand van zaken met betrekking tot wet- en regelgeving.
 • Identificatie en kenmerken van circulaire diervoeders:
  • Voorbeelden van circulaire diervoeders.
  • De theoretische basis voor succesvolle circulaire diervoeders.
  • Specifieke kenmerken van circulaire diervoeders.
  • Gepland gebruik van circulaire diervoeders.
 • Risicobeoordeling van circulaire diervoeders:
  • Het inventariseren en beoordelen van risico’s voor voeder- en voedselveiligheid.
  • Borging en normen voor het beheer van voeder- en voedselveiligheidsrisico’s

Voorkennis
Voorkennis over diervoeding, voederveiligheid, reststromen en basiskennis HACCP is nodig.

Locatie en tijdsbesteding
De training kan worden gegeven op de locatie van de klant of bij Schouten Advies in Giessen. Het is een tweedaagse training van zes uur, maar kan ook digitaal worden aangeboden in vier sessies van drie uur. De training kan zowel in het Nederlands als in het Engels worden gegeven.

Kosten
De prijs wordt bepaald op basis van de locatie en het aantal deelnemers.

Aanmelden
Aanmelden voor deze training kan via training@schoutenadvies.nl. Zorg dat u zich op tijd aanmeldt, bij voorkeur drie weken van tevoren. Als er onvoldoende animo voor de  training is, zal deze niet doorgaan. Mocht u zich hebben aangemeld voor een training die niet doorgaat, dan ontvangt u ruim van tevoren bericht.

 

Blijf op de hoogte